top of page

סוגי אימון

אימוןן צוותים

מיועד לצוותים המעוניינים לפתח ערכי עבודה צוותיים כגון: עבודת צוות, שיפור ביעילות ואפקטיביות בעבודת הצוות, הגדרת מטרות ועוד.
באימון עובדים על כלים להעביר קבוצה של עובדים להתנהלות כצוות העובד בצורה המקצועית ביותר לאורך זמן, תוך שמירה על אחידות המטרה והיעדים.

אימון עסקי

מיועד ליזמים, עצמאים ובעלי עסקים קטנים השואפים ליותר. באימון מתבוננים בחזון, מטרות, תהליכי עבודה, תכנון וניהול זמן ואימוץ תהליכי התייעלות לקידום העסק. 

Please reload

אימון מנהלים

מיועד למנכלים, מנהלי מחלקות/צוותים ובמיוחד מנהלים בכניסה לתפקיד חדש. המטרות העיקריות של האימון הינן   פיתוח מנהיגות ופיתוח מנהלים, הצבת יעדים, משוב למנהל עידוד חשיבה וניתוח חלופות, שיפור מיומנויות כמו יחסים בין אישיים, קבלת החלטות, האצלת סמכויות ומטרות אישיות.

אימון אישי

מיועד לאלו המעוניינים לקדם נושאים כגון: איזון עבודה-חיים אישיים, החלטות בצמתי קריירה, הכנה לקראת פרישה מעבודה, מימוש עצמי, שיפור מערכות יחסים ועוד.

Please reload

bottom of page